נפתלי הילגר | Naftali Hilger – Photographer

בימי הקורונה ובכלל: כל ההרצאות גם בזום